S Martinom Vaisom: Priestory kanadského veľvyslanectva

Riešenie priestorov kanadského veľvyslanectva v budove Carlton-Savoy bolo nezabudnuteľnou skúsenosťou, kládli sme dôraz na kvalitu a na bezpečnosť. Náročné bolo uplatňovanie kanadských štandardov a spoľahlivé riešenie technickej infraštruktúry.

Žiaľ  tento projekt nemôžeme z bezpečnostných dôvodov podrobnejšie dokumentovať.