Polyfunkčný dom v Břeclavi

Jednou z našich prvých realizácií (a prvou v zahraničí) bola radikálna prestavba starého rodinného domu na polyfunkčný objekt ponúkajúci bývanie aj kancelárske priestory bez narušenia charakteru a mierky predmestského prostredia.