Projekt rekonštrukcie základnej školy v Bratislave-Petržalke

Pripravili sme rekonštrukciu jednej základnej školy v Bratislave-Petržalke do štandardu pasívneho domu ( H. Pifko, Š. Šuster, T. Pifková) – bolo vydané stavebné povolenie , no nepodarilo sa zabezpečiť financovanie celej prestavby a zámer ukončil požiar, ktorý si vynútil obnovu časti objektu bez ohľadu na požiadavky kvality nutnej na zabezpečenie vysokej  energetickej efektívnosti. Škoda, bol by to býval veľmi zaujímavý pilotný projekt…