Modelové riešenia

Prax nášho ateliéru ukázala, že niektoré požiadavky klientov pre návrh rodinných domov sa často opakujú. Ďalšie požiadavky sme skôr vydedukovali, snažili sme sa predvídať reálne možnosti a skutočné potreby našich klientov.  Popri tom sme sa zamýšľali nad možnosťami udržateľnej architektúry. to vyústilo do trojice modelových konceptov, ktoré nepredstavujú typový či katalógový projekt, ale principiálne riešenie, ktoré do istej miery dokážeme prispôsobiť predstavám klienta a danostiam pozemku či regulatívov. Predstavíme vám tu tri takéto modelové koncepty.

pre:fix

RD RK qqq

re:flex

RD RK  qqq

green:ing

RD RK  qqq