Ilustrácie, grafika

Týmto činnostiam sa v súčasnosti venujeme viac-menej okrajovo, ale možno vás naša ponuka zaujme. V minulosti sme zalamovali knihy a brožúry, riešili ich grafiku a ilustrácie. DTP dnes radšej prenechávame kolegom a ilustrácie ponúkame len vo výraze, ktorý nám je blízky – viď ukážky. Ak potrebujete grafický dizajn, môžeme na zadanie pozrieť…

Ukážky ilustrácií

Ilustrovali sme niekoľko kníh…

Grafický dizajn, web-dizajn a DTP

Páčia sa Vám tieto stránky? Niečo podobné vieme pripraviť aj pre Vás, vychádzajúc z hotových šablón najpopulárnejších systémov pre správu „internetového“ obsahu…

Cena služieb

Nakoľko ide o neštandardné sluzby, …