Naša ponuka

Ponúkame vám služby architekta pri realizácii vašich súkromných snov či podnikateľských zámerov. Väčšinou navrhujeme rodinné domy na juhozápade Slovenska či v Rakúsku, občas (v spolupráci s kolegami) aj väčšie stavby alebo naopak aj drobnosti ako interiéry či nadstavby. Navrhujeme energeticky efektívne budovy – legislatíva dnes už vlastne iné ani nepovoľuje, ale na rozdiel od väčšiny projektantov s nimi máme dve desaťročia skúseností, v ostatnom čase sme navrhovali najmä pasívne domy. Snažíme sa podporovať udržateľnú architektúru, v prípade záujmu ponúkame využitie prírodných stavebných materiálov a máme skúsenosti s modernými drevostavbami.
Projekty riešime kompletne od prvých skíc cez štúdiu a projekty „pre úrady“ až po realizačný projekt a prípadne aj spoluprácu pri realizácii stavby. Zásadne nerobíme „dotiahnutie“ cudzích projektov či úpravy typových riešení, ale ich autorom môžeme poskytnúť radu či konzultáciu.

Prečo potrebujete služby architekta?

Kvalita architektonického riešenia, prispôsobeného kontextu stavby i vašim predstavám, rozhoduje nielen o estetických kvalitách výsledného diela a o jeho funkčnosti, ale aj o  efektivite využitia prostriedkov vynaložených na stavbu. Tieto náklady závisia nielen od stavebného zámeru a rozsahu stavby, ale aj od architektonického riešenia – o kvalite a cene investície sa rozhoduje od prvých skíc konceptu, za rovnaké peniaze môže byť výsledok vynikajúci, priemerný aj mizerný. Aký bude, to o veľkej miere ovplyvňuje odbornosť projektanta.
A prečo by ste si mali vybrať nás? O tom je najlepšie osobne sa pozhovárať – porozumenie medzi investorom a architektom je jedným z predpokladov dobrého výsledku. Ponúkame vám špecifické know-how z oblasti navrhovania energeticky úsporných domov a vieme sa prispôsobiť vašim investičným limitom. Pozrite si tiež galériu našich projektov – ak medzi nimi nenájdete aspoň pár riešení, ktoré by sa vám ako-tak páčili, hľadajte si radšej iného architekta.

Päť centov z eura…

Považujete za rozumné venovať päť centov z každého preinvestovaného eura na to, aby zostávajúcich 95 centov bolo použitých čo najlepšie a najefektívnejšie? Ak nie, obzrite sa po nejakom vyhovujúcom katalógovom projekte alebo po projektantovi, ktorý už rok nemal do čoho pichnúť. Ak áno, môžeme sa porozprávať o cene našich služieb, ktorá závisí od množstva rôznych faktorov. Honorár architekta je určený dohodou zmluvných strán, platí tu voľná tvorba cien a výšku dohodnutej ceny ovplyvňuje množstvo faktorov. Pre orientačný odhad primeranej ceny, ktorý je podkladom na ďalšiu diskusiu, pozrite na stránky honorar.sk