Galéria projektov

Pozrite si výber z našich realizovaných prác:

RD RK Rodinný dom RK v Pezinku
Pasívny dom na miernom svahu s jednoduchou modernou kompozíciou dvoch kontrastných hmôt sa otvára veľkými oknami na juh a do záhrady. Dôraz sme tu kládli na kvalitu dizajnu, vyhotovenia, materiálov i techniky. Hlavným motívom riešenia je rozľahlý a výškovo členený obytný priestor.  Čítaj viac…
rd-mk-trnava-01 Rodinný dom MK pri Trnave
Pasívny dom s drevenou konštrukciou a celulózovými izoláciami má namiesto podpivničenia pristavané odkladacie priestory s garážou a prístrešok, pre dosiahnutie presne južnej orientácie najväčších zasklení sme časť fasády vysunuli a natočili. Čítaj viac…
RD RK Rodinný dom PP v Sv. Jure
Tento rodinný dom (navrhnutý v štandarde pasívneho domu) vyzerá menší vďaka zapusteniu pomocných priestorov pod zem vo svahu, jeho ústredným motívom je bohato zasklená centrálna hala cez dve podlažia s vloženou sklenou galériou. Čítaj viac…
RD RK Rodinné domy SO v Kittsee
Skupina šiestich rodinných domov pri Bratislave   Čítaj viac…
RD RK Rodinný dom SB v Miloslavove
Pasívny dom spravidla využíva južnú orientáciu „hlavnej“ fasády na pasívne solárne zisky – aby sme ich umožnili, pootočili sme dom na juh, kým hmota dvojgaráže či stienka pri kuchyni rešpektujú smer ulice. Riešenie umožňuje vytvoriť na poschodí samostatný byt. Čítaj viac…
RD RK Rodinný dom BH v Šamoríne
qqq  Čítaj viac…
RD RK Rodinný dom PG v Nitre
qqq  Čítaj viac…
RD RK Rodinný dom CB v Miloslavove
Vlastne len „rekreačná chata“ s prísne obmedzenou veľkosťou aj rozpočtovým limitom, postavená na základoch pôvodného objektu. Nenáročná konštrukcia a využitie pasívnych solárnych ziskov určujú charakter komornej stavby. Čítaj viac…
RD RK Obnova domu LK na Záhorí
qqq   Čítaj viac…

Nie všetky projekty sa podarilo zrealizovať. Tu je zopár z tých, ktoré ostali na papieri…

RD RK S Jurajom Polyákom: Kežmarská chata (súťaž)
qqqq  Čítaj viac…
ZŠ BA So Štefanom Šusterom: Prestavba ZŠ v Petržalke
Pripravili sme rekonštrukciu jednej základnej školy v Bratislave-Petržalke do štandardu pasívneho domu – bolo vydané stavebné povolenie, no nepodarilo sa zabezpečiť financovanie celej prestavby a zámer ukončila vynútená obnova časti objektu v nedostatočnej kvalite.  Čítaj viac…

Predstavujeme tu aj niektoré staršie diela…

RD RK S Martinom Vaisom: Dom okolo stromu
qqqq  Čítaj viac…
RD RK S Katarínou Šinákovou: Autistické centrum Andreas
Ako spolupracovníci arch. Šinákovej sme sa podieľali na štúdii prestavby mestskej vily v kľudnej bratislavskej štvrti pre potreby Autistického centra Andreas. Išlo nám o novú funkciu a inovovaný výraz pri minimálnych zásahoch do pôvodnej stavby.  Čítaj viac…
RD RK Polyfunkčný dom v Břeclavi
Jednou z našich prvých realizácií (a prvou v zahraničí) bola radikálna prestavba starého rodinného domu na polyfunkčný objekt ponúkajúci bývanie aj kancelárske priestory bez narušenia charakteru a mierky predmestského prostredia.  Čítaj viac…
RD RK Rodinný dom RD v Bratislave
Dom na úzkom pozemku a strmom svahu bol sám osebe výzvou, zadanie navyše komplikovalo zriadenie profesionálneho nahrávacieho štúdia v najnižšom podlaží. Nie celkom malý dom sa snaží nevyčnievať príliš v prostredí plnom zelene.  Čítaj viac…
RD RK Jazdiareň vo Vyšných Ružbachoch
K tomuto objektu sme spravili len prvé skice, projekt pripravili miestni stavitelia. Napriek tomu sa podarilo základný architektonický koncept, ovplyvnený miestnou a organickou architektúrou, vo veľkej miere zachovať a objekt úspešne slúži najmä potrebám hypoterapie.  Čítaj viac…

Občas sme sa venovali aj interiérom…

Interiéry - Primaciálny palác S Martinom Vaisom: Interiéry v Primaciálnom paláci
Dostali sme úlohu zariadiť pre potreby bratislavského magistrátu kancelárie a rokovacie priestory v Primaciálnom paláci a v Novej radnici. Kancelárske priestory sme zariaďovali upraveným nábytkom, ktorý reagoval na architektonický charakter historických miestností. Osobitnú pozornosť sme venovali zasadačkám. Priestory vedenia mesta boli zariadené historickým nábytkom (pri jeho výbere sme spolupracovali so Štefanom Holčíkom).  Čítaj viac…
Výstava v SNM S Martinom Vaisom: Výstava v SNM pri konferencii DoCoMoMo
Výstava „Moderné hnutie na Slovensku – avantgarda medzivojnového obdobia“ v priestoroch Slovenského národného múzea a kaviarne Múzejka (kurátorka Klára Kubičková) bola inštalovaná ako sprievodné podujatie konferencie DoCoMoMo.   Čítaj viac…
Interiéry Kanadského veľvyslanectva S Martinom Vaisom: Priestory kanadského veľvyslanectva
Riešenie priestorov kanadského veľvyslanectva v budove Carlton-Savoy bolo nezabudnuteľnou skúsenosťou, kládli sme dôraz na kvalitu, na bezpečnosť a uplatňovanie kanadských štandardov. Žiaľ riešenie nemôžeme z bezpečnostných dôvodov podrobnejšie dokumentovať.    Čítaj viac…

 

 

 

Prepáčte, tieto stránky ešte len pripravujeme…